U bevindt zich hier: 

>> Lezingen  >> Over psychologie gerelateerde thema's 

  |  

Startpagina

  |

Over psychologie gerelateerde thema's

 

'Dynamiek in organisaties vanuit de systeemtheorie bekeken'
De systeemtheorie houdt zich bezig met verhoudingen tussen mensen en bepaalde wetmatigheden en krachten die daar gelden. Vanuit deze theorie kun je problemen in relaties, in groepen en in organisaties in kaart brengen. Tevens biedt de theorie handvatten om veranderingsprocessen op gang te brengen.

'Rouwverwerking, een bittere noodzaak'
Rouwen over verlieservaringen is van belang om verder te kunnen met je toekomst. Hoe ziet zo'n rouwproces er uit, - verschillende fasen - en hoe kunnen naasten daarbij helpen.

'Depressie… een zinloze ziekte'
Mensen die lijden aan somberheid en depressies worstelen vaak met zingevingsvragen. Dierbare naasten maar ook hulpverleners gaan vaak gesprekken over zingeving uit de weg, terwijl de antwoorden op deze existentiële vragen juist een uitweg uit de depressie kan betekenen.

'Voorbij de pijn'
Een onveilige of traumatische jeugd blijft meestal niet zonder gevolgen. Wat zijn de gevolgen op korte termijn en op langere termijn en hoe kun je een traumatische jeugd verwerken zodat er een gezonde toekomst voor je ligt.

'De roulerende rekening'
Gezinsproblemen hebben de neiging zich over de generaties heen te herhalen. Zit het in de genen? Meestal niet. We geven door middel van uitgesproken en onuitgesproken boodschappen onze problemen door aan de volgende generatie. Hoe kunnen we deze roulerende rekening stoppen en preventief meewerken aan een gelukkig nageslacht.

(andere onderwerpen zijn op verzoek mogelijk)