U bevindt zich hier: 

>> Therapie en consultatie  >> Psychotherapie, gezins- en relatietherapie en seksuologische hulp 

  |  

Startpagina

  |

Psychotherapie, gezins- en relatietherapie en seksuologische hulp

 

U kunt bij mij terecht voor individuele psychotherapie, gezins- en relatietherapie en voor seksuologische problematiek. Ik ben het meest ervaren in het werken met (jong) volwassenen en ouderen. Voor tal van klachten kunt u bij terecht, maar ik behandel geen verslavingsproblematiek en eetstoornissen. Deze behandelingen vallen onder de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). De beroepscode voor psychotherapeuten is bij de uitvoering van uw behandeling van toepassing. Voor meer informatie over de WGBO, de beroepscode en de klachten regeling, kijk op www.lvvp.nl

Psychotherapie:

Psychotherapie is een gesprekstherapie die toegepast wordt bij psychische klachten en stoornissen. Misschien heeft u iets naars meegemaakt, nu of in het verleden en komt u daar niet over heen. Of u bent al lange tijd somber en down, u piekert en bent angstig, u slaapt slecht en functioneert niet naar behoren op uw werk of in het gezin. Zijn er steeds conflicten met anderen en voelt u zich niet begrepen? Heeft u veel lichamelijke klachten waarvoor geen medische oorzaak wordt gevonden, maar het belemmert wel uw functioneren? Wanneer u hulp heeft gezocht bij uw naasten, maar die hulp heeft onvoldoende geholpen om uw klachten en problemen op te lossen, of u heeft al hulp gehad van een hulpverlener, met onvoldoende resultaat, dan is psychotherapie misschien een behandelmethode waar u baat bij kunt hebben.

Wat gebeurt er tijdens een psychotherapiesessie:

Tijdens de intake (1 tot maximaal vier gesprekken) zullen uw klachten en problemen geïnventariseerd worden. Daarvoor is het ook noodzakelijk om een klachtenlijst in te vullen. Het moet tijdens de intake duidelijk worden of psychotherapie de juiste behandelmethode voor u is en of er (voldoende) persoonlijke klik is om samen te kunnen werken. Er moet een diagnose gesteld worden en op grond daarvan wordt er een behandelplan opgesteld. Wanneer u het eens bent met dat behandelplan gaan we in het vervolgtraject aan de slag met uw klachten. Het is niet zo dat ik uw problemen oplos, maar door samen naar uw situatie te kijken, vindt u meestal uw eigen oplossingen. U bepaalt over het algemeen zelf wat u wel en niet wilt inbrengen, (wat niet wil zeggen dat ik nooit eens zelf iets zal aankaarten). Het kan zijn dat ik u wijs op belemmerende gedachten of overtuigingen. Misschien stimuleer ik u om zaken eens anders te bekijken of aan te pakken, of om pijnlijke onderwerpen bespreekbaar te maken met uw naasten. Wanneer er veel ‘oud zeer’ is en onverwerkt leed, dan kan het helpen om daar opnieuw aandacht aan te besteden. We kijken naar hoe u met emoties omgaat, stopt u die weg en bent u daarom zo somber? Hoe gaat u met spanningen, woede en teleurstellingen om? Het doel van de gesprekken is uw klachten op te heffen of te verminderen, voor zover dit mogelijk is.

Duur van de behandeling:

Hoeveel gesprekken er nodig zijn, is moeilijk vooraf te bepalen. Na de intake is daar wel iets meer over te zeggen. Meestal duurt een behandeltraject toch al snel een jaar of langer. De frequentie kan wisselen, meestal beginnen we met wekelijkse gesprekken en zodra het kan gaan verlagen we de frequentie naar twee of drie wekelijks. Een consult duurt drie kwartier.

Aanmelding, verwijzing en wachttijd

Mocht u psychotherapie overwegen, dan is het belangrijk dat u dit eerst bespreekt met uw huisarts. De huisarts denkt met u mee of dit de juiste behandelmethode voor uw klachten en problemen is en kan bij doorverwijzing een verwijsbrief schrijven. De huisarts kan u verwijzen naar de Gespecialiseerde GGZ wanneer uw klachten vrij ernstig, langdurig en complex zijn, of naar de Basis GGZ wanneer de klachten wat milder zijn. Nadat u de verwijsbrief heeft, kunt u contact met mij opnemen. De huisarts zal na afloop van het traject op de hoogte worden gebracht van het verloop en het resultaat van de behandeling. Mocht u dit niet wensen, dan kunt u dit aangeven in het eerste gesprek. Op dit moment is er een wachttijd voor psychotherapie. Ook kan het zijn dat ik u niet in behandeling kan nemen omdat het financiële budget van de verzekeraar waar uw basisverzekering onder valt al op is. Wanneer u mij een mail stuurt (zie contact formulier) met daarin uw naam, adres en verzekeringsgegevens, laat ik u weten of ik voldoende budget heb om een afspraak met u te kunnen maken. Wanneer ik over voldoende budget beschik, krijgt u van mij, wanneer u dat wilt, direct een datum en tijdstip voor een intakegesprek. Na de intake kan de behandeling zonder wachttijd worden vervolgd.

Vergoeding

Vanaf 1 januari 2008 valt de geestelijke gezondheidszorg (waaronder psychotherapie) in het basispakket ziektekosten. Er worden geen zittingen of gesprekken meer in rekening gebracht, maar een hele behandeling in de vorm van een DBC (Diagnose Behandeling Combinatie). Deze DBC heeft een looptijd van een jaar en kan indien nodig worden verlengd. Het verplicht eigen risico voor 2014 is € 360,- en voor 2015 € 375,- Voor 2013 was dat € 350,-- Wanneer de DBC geopend was in 2013 en doorloopt in 2014 valt het eigen risico onder 2013. Wanneer de DBC geopend wordt in 2014 en doorloopt in 2015 valt het eigen risico in 2014. Let op: verschillende problemen en diagnoses zoals werkgerelateerde problemen, aanpassingsstoornissen, en identiteitsproblemen en ook relatieproblemen worden vaak niet meer vergoed door uw verzekering. Wanneer u toch hulp wilt bij deze problemen, zult u die gesprekken zelf moeten betalen.

Wat is een DBC?

Wanneer u zich aanmeldt bij mij worden uw problemen door mij in kaart gebracht, er wordt een diagnose gesteld en een behandelingsvoorstel gedaan. Als u het daar met mij over eens bent, wordt de behandeling gestart en na korte of langere tijd afgerond. Ik noteer uw diagnose en alle activiteiten die er in het kader van het onderzoek en behandeling verricht worden in een DBC. Dat kunnen gesprekken zijn, of een test enz. Als de behandeling afgerond wordt, sluit ik de DBC af en dan wordt duidelijk hoeveel de behandeling gekost heeft. De gegevens van de DBC worden volledig geanonimiseerd naar het DBC Informatie Systeem (DIS) gestuurd voor beleidsdoeleinden. Daarnaast maak ik een rekening van de DBC. Deze rekening is niet anoniem. Over uw klachten wordt alleen de zogenoemde hoofdgroep vermeld, zoals bijvoorbeeld stemmingsstoornis, angststoornis e.d. De rekening wordt door mij naar uw zorgverzekeraar gestuurd, en door hen aan mij uitbetaald. Mocht u absoluut niet willen dat de diagnose naar uw verzekering genoemd wordt, dan kan daar door middel van een privacyverklaring een uitzondering op gemaakt worden. Geef dit aan tijdens de intake.

Contracten met zorgverzekeraars

Met bijna alle zorgverzekeraars heb ik een contract afgesloten voor de gespecialiseerde GGZ. Dat betekent dat u de gesprekken volledig vergoed krijgt (behalve dus het eigen risico) wanneer het een diagnose betreft die onder verzekerde zorg valt. Maar….de meeste verzekeringen werken met een financieel budget. De budgetten zijn zeer beperkt, het kan dan ook zijn dat mijn budget van de verzekering waar u onder valt al op is voor dit jaar. Dat betekent dat ik u niet in behandeling kan nemen, ik zal dan met u meedenken waar u mogelijk nog wel terecht kunt. Ik heb in 2015 geen contracten met de verzekeraars voor de hulp die binnen de Basis GGZ valt. Wanneer u voor mildere klachten naar de Basis GGZ en naar mij wordt verwezen, krijgt u deels de gesprekken vergoed op basis van uw restitutie polis. Neem voor dat u zich aanmeldt contact op met uw verzekering. Voor meer informatie over beroepscode, klachtenregeling kijk op: www.lvvp.nl


Relatie- en gezinstherapie

Relatie – en gezinstherapie wordt ook wel systeemtherapie genoemd. Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie die gericht is op relaties tussen mensen. Het woord ‘systeem’ verwijst naar het feit dat iedereen deel uit maakt van een sociale groep, zoals een gezin, een team, een buurt, een organisatie enz.. We spreken dan van een sociaal systeem. In zo’n systeem beïnvloeden mensen elkaar, gedachten, gevoelens, verwachtingen en gedragingen ontstaan in wisselwerking met anderen uit de omgeving. Binnen een sociaal systeem zoals bijvoorbeeld een gezin of partnerrelatie kunnen er problemen ontstaan waardoor de verhoudingen en de omgang met elkaar onder druk komt te staan. Het kan zijn dat het probleem vooral op het gebied van de communicatie ligt, of het vertrouwen is beschadigd, of de problemen zijn veroorzaakt door tegenslagen en nare omstandigheden, of de wederzijdse verwachtingen liggen erg uiteen enz. enz. Door middel van partner-relatie - en of gezinsgesprekken wordt geprobeerd de onderlinge verhoudingen te versterken en te verbeteren en de problemen op te lossen.

Aanmelding, verwijzing en wachttijd

Voor deze vorm van hulpverlening is geen verwijsbrief van de huisarts nodig. U kunt zich rechtstreeks aanmelden via het contactformulier van deze website. Er is geen wachttijd voor relatie- en of gezinstherapie.

Vergoedingen

Relatietherapiegesprekken worden meestal niet meer vergoed. Soms is het mogelijk dat er naast de diagnose parner-relatieprobleem, een tweede diagnose te stellen is die wel wordt vergoed, bijvoorbeeld de diagnose depressie. De partnerrelatie gesprekken moeten dan in het teken staan van de behandeling van die depressie. Wanneer er geen tweede diagnose te stellen is en de partnerrelatie problemen centraal staan, dan komen de kosten van de gesprekken geheel voor eigen rekening. De gesprekken vallen dan onder niet verzekerde zorg en wordt een Overig Product (OVP) genoemd. De consulten duren een uur, exclusief rapportage en kosten € 120,- per gesprek.


Seksuologische hulpverlening

Wanneer de problemen seksuologisch van aard zijn kunt u ook bij mij terecht voor gesprekken. U kunt alleen komen, maar dikwijls zal ik ook uw partner bij de gesprekken willen betrekken. Seksuologische problemen kunnen zijn: orgasmeproblemen, opwindingsstoornissen, pijn bij het vrijen, geen zin in vrijen, vaginistische klachten, erectiestoornissen enz. Ook deze vorm van hulpverlening wordt niet meer vergoed en valt onder niet verzekerde zorg en wordt een Overig Product (OVP) genoemd. U betaalt de nota zelf. Gesprekken kosten € 94,44 per consult van een uur (45 minuten gesprek, 15 minuten rapportage) wanneer u alleen komt. Wanneer uw partner mee komt reken ik € 60,- per persoon, dus € 120,- euro voor u beide voor een consult van een uur en 15 minuten. (1 uur gesprek, 15 minuten rapportage)


Informatie voor verwijzers

Mocht u iemand willen doorverwijzen dan is een verwijsbrief nodig. In deze brief staan uw gegevens en uw AGB code en de NAW gegevens van de cliënt. Daarnaast is het van belang dat u aangeeft in welke DSM –IV categorie het probleem vermoedelijk valt. Tevens maakt u duidelijk of het een verwijzing naar de basis GGZ of naar de specialistische GGZ betreft en in het laatste geval motiveert u waarom u de gespecialiseerde GGZ noodzakelijk acht. Mocht u vooraf willen overleggen over een verwijzing, dan kan dat altijd. Ik ben bereikbaar op 06-22071172. Spreek een boodschap in, dan bel ik u terug. De cliënt dient zelf een afspraak met mij te maken via het contactformulier van deze website. Na afloop van de behandeling ontvangt u informatie over het verloop van de behandeling en het behaalde resultaat. Mocht u frequenter contact en rapportage wenselijk vinden dan is dat uiteraard mogelijk. De cliënt moet toestemming geven aan mij voor informatieverstrekking.